Member List

Associate Professor  Kimitoshi Yamazaki

Staff

 • Lecturer   Solvi Arnold
 • Lecturer  Kotaro Nagahama
 • Researcher Koichiro Matsumoto

Students

 • D1  Daisuke Tanaka
 • D1  Mo Yaqiang
 • M2  Tomoki Kawagoshi
 • M2  Wataru Nakajima
 • M2  Satonori Demura
 • M2  Zhu Rui
 • M1  Taiki Abe
 • M1  Nahomi Ikegami
 • M1  Yuichi Kawasaki
 • M1  Satoshi Suzuki
 • M1  Kae Fujinami
 • M1  Ryo matsuura
 • M1  Kazuki Nogami
 • M1 Ying Changjian
 • B4  Tomohiro Shintani
 • B4  Yuto Nakagawa
 • B4  Kyosuke Miyairi
 • B4  Rintaro Yoshikawa
 • B4 Narihisa Tamura
 • Research Student  Awais Manzoor