Member list

Associate Professor  Kimitoshi Yamazaki

Staff

 • Lecturer  Kotaro Nagahama
 • Assistant Professor  Solvi Arnold

Students

 • D3  Koichiro Matsumoto
 • M2  Daisuke Tanaka
 • M2  Sho Tsuda
 • M2  Kotaro Matsuda
 • M2  Kazuki Sano
 • M2  Mo Yaqiang
 • M1  Tomoki Kawagoshi
 • M1  Wataru Nakajima
 • M1  Satonori Demura
 • M1  Zhu Rui
 • B4  Taiki Abe
 • B4  Nahomi Ikegami
 • B4  Yuichi Kawasaki
 • B4  Satoshi Suzuki
 • B4  Kae Fujinami
 • B4  Ryo matsuura

 

A laboratory for Autonomous Intelligence and Systems